DRODZY RODZICE! !

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ   PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA NR 155 „ROZTAŃCZONA KRAINA” W WARSZAWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ORAZ WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

PROCEDURA

WYTYCZNE