ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.5 odpowiada na pytania, (…)

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                

Dziecko:

 • wie, co to jest sad, nazywa i opisuje owoce, dzieli słowa na sylaby
 • właściwie reaguje na zmiany w muzyce
 • dobiera owoce do odpowiedniego drzewa
 • właściwie reaguje na polecenia nauczyciela
 • uważnie słucha tekstu wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela
 • wie, dlaczego powinno się jeść owoce i warzywa
 • potrafi wykonać działania matematyczne na konkretach
 • wie, co to jest pestka, i odróżnia pestki różnych owoców
 • układa historyjkę obrazkową
 • doskonali orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała
 • sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela
 • przelicza owoce i odwzorowuje ich liczbę za pomocą kresek

2. Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, (…)

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa warzywa, dzieli słowa na sylaby
 • zna części jadalne warzyw
 • czerpie radość z zabaw ruchowych
 • prawidłowo reaguje na sygnał
 • rozpoznaje i nazywa warzywa za pomocą dotyku
 • utrwala melodię i słowa piosenki
 • wie, z czego przygotowane są jego ulubione potrawy
 • wykazuje się cierpliwością w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi
 • wymienia elementy w piramidzie zdrowia
 • wie, co jest zdrowe
 • tańczy prosty układ taneczny
 •  

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:          

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • wymienia nazwy drzew, na których rosną: szyszki, jarzębina, kasztany i żołędzie
 • doskonali umiejętność liczenia i zapamiętywania liczb w kolejności
 • dostrzega zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią
 • ćwiczy spostrzegawczość
 • chętnie wykonuje prace plastyczne
 • poznaje słowa i melodię piosenki
 • nazywa części garderoby i klasyfikuje je ze względu na pogodę
 • wie, dlaczego jesienią liście zmieniają kolor

4. Las szumi jesiennie, robi się sennie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach,

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • wie, co można znaleźć jesienią w lesie
 • opisuje, jak wygląda wrzos, porównuje jego wygląd z wyglądem innych kwiatów
 • rozpoznaje ptaki odlatujące na zimę z Polski i zimujące w naszym kraju
 • nazywa zwierzęta leśne
 • określa, gdzie mieszkają zwierzęta
 • poznaje słowa i melodię piosenki
 • wie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie
 • wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • przelicza w dostępnym zakresie
 • poznaje gatunki grzybów; wie, które grzyby są jadalne, a które trujące
 • poznaje zwyczaje jeża
 • wie, co się dzieje jesienią w lesie
 • zna zwierzęta, które zapadają w sen zimowy